sobota, 11 lipca 2015

Lesson #6 (Vocabulary: family + 'have got')

Źródło: English with...games and activities, wyd. ELI


Step 1
Complete the sentences:

1. Elaine is Harry's _____  
2. Adrian is Patricia's _____  
3. Adrian is Harry's _____  
4. Susan and David are Harry and Elaine's _____  
5. Mary is Harry and Elaine's _____  
6. Steven is Harry and Elaine's _____  
7. Susan is Mary's _____  
8. Steven is David's _____  
9. Albert and Elizabeth are Adrian's _____  
10. Albert and Elizabeth are Steven's _____  
11. Patricia is David's _____  
12. Adrian is David's _____  
13. Elaine is David and Susan's _____  
14. Harry is David and Susan's _____   
15. Elaine, Harry, Patricia and Adrian are Albert and Elizabeth's _____  

 Answers:
 1. sister 2. brother 3. cousin 4. parents 5. aunt 6. uncle 7. sister-in-law 8. brother-in-law 
9. grandparents 10. parents-in-law 11. niece 12. nephew 13. daughter 14. son 15. grandchildren

Step 2
Read the text and find out what these numbers represent.

22 -                                                    17 -                                              7 - 
15 -                                                    1 -                                                18 -
 
 Żródło:  http://izeanddan.com/wp-content/uploads/2013/02/Cast.png
 
Vladimir and Zynaida Chernenko have got 17 children. The oldest is Sergey - 22 years old, the youngest is one-week-old.  Eleven of the children were born in the Ukraine, before the family moved to the USA. Vladimir Chernenko works as a security guard at a school. His wife stays home with the children. They haven't got plans to have more kids. They live in a small house. It has got seven rooms. Also, they have got a 15-seat minivan to make the transport easier. All the children help with cooking and cleaning.  'It's cool to be the biggest family in America' - says 18-year-old Dimitry - 'I come home from school and I'm never bored. You always have something to do'.
(adapted from: usatoday.com)

 Answers:
22 - the age of Sergey 15 - number of seats in the car 17 - number of children 1 (week) - the age of the youngest child  7 - number of rooms in the house 18 - the age of Dimitry
Step 3
Look at the text and complete the sentences.

1. Vladimir and Zynaida Chernenko _____ 17 children.
2. They _____ plans to have more children.
3. It _____ seven rooms.

Answers:
1. have got 2. haven't got 3. has got

Step 4

LONG FORM


SHORT FORM
I
have

got
I've


got
you
you've
he

has
he's
she
she's
it
it's
we

have
we've
you
you've
they
they've

 Step 5
Complete the text with a correct form of 'be' (am/is/are) or 'have got' (have got/has got)

 My name 1. _____ Kate. I 2. _____ 35 years old. I 3. _____ a husband. His name 4. _____ Tom. Tom 5. _____ 36 years old and he 6. _____ an architect. He 7. _____ tall and he 8. _____ blonde hair. We 9. _____ a daughter - a 3-year-old Julia. We 10. _____ very happy.

Answers:
1. is 2. am 3. have got 4. is 5. is 6. is 7. is 8. has hot 9. have got 10. are

Footnotes
Pytanie, które nurtuje pewnie każdego - po co to 'got'? Czy nie można powiedzieć po prostu 'have'?
Oczywiście, że można, nawet polecam, będzie mniej problemów :). Cała sprawa to wierzchołek góry lodowej, gdzie co nowa opinia, w zależności od narodowości, to sprzeczne informacje.
Co jest pewne, to fakt, że wyrażenie 'have got' pojawia się częściej w British English i traktuje się je jako mniej formalne (Swan in Practical English Usage). Zdarza się, zwłaszcza w szybkiej wymianie zdań, że ktoś w ogóle pominie 'have', produkując zdanie, typu: 'Got a problem', 'Got time?'. Koleżanka z Kalifornii, z którą pracuje na co dzień, zawsze patrzy na mnie z dezaprobatą jak słyszy ode mniej 'got', bo 'po co używać dodatkowych słów, które nic nowego nie wnoszą?'. Dlatego  w obecnej sytuacji staram się nie stosować ale przyznaję, że czasem zdarza się niepostrzeżenie, jak mi pasuje 'na ucho', do rytmu całego zdania.
Jak ktoś decyduje się na używanie fromy 'have got' musi pamiętać o dwóch istotnych sprawach. Po pierwsze 'have got' używamy  tylko do określenia własności, mówiąc o rzeczach, które posiadamy ('I have a car' albo I've got a car' - nie ma różnicy). W innych wyrażeniach, gdzie ma zastosowanie 'have' (have a shower, have a break, have a fever etc.) użycie 'have got' byłoby błędem.
Po drugie - kwestia formy pytającej i przeczącej. Czasownik 'have' podlega naturalnie takim zasadom jak każdy inny i wobec tego pytamy i przeczymy przy użyciu operatora. 'Have got' ma inaczej.

'HAVE' (Present Simple)

'HAVE GOT'

I
have
a car.

I
have got
a car.


?
Do
you
have
a car?
Have
you
got
a car?


I
don't
have
a car.
I
haven't got
a car.


Najczęściej popełniane przez uczniów błędy są spowodowane mieszaniem obu form, np. 'Have you a car?', 'I don't have got...' etc. Także albo i albo :). I na koniec pamiętajmy, że 'have got' używamy tylko w czasie teraźniejszym.

1 komentarz: